Site news

Септемврийска сесия 2016 г.

Септемврийска сесия 2016 г.

by Anelly Kremenska -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

Изпитите по дисциплините водени от гл. ас. Кременска за септемврийската сесия за академичната 2015/2016 ще се проведат на 30.08.2016 г. от 13 ч в кабинет 409, БФ.

Изпитът по Методика на обучението по биология е на същата дата, 30.08.2016, от 10 ч., в зала 408, БФ.

Успех!