Курсът цели преговор и затвърждаване на граматиката в английския език. Разделен е на 15 теми, всяка от които има кратка част теория и значително количество примери и упражнения. Особено внимание е обърнато на разликите с българската граматика и проблематичните за българи употреби. 

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ИЗПИТ (КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ)

Форматът на матурата и кандидатстудентските изпити изисква специализирана подготовка. Чрез интерактивни и интересни занятия имате възможност да попълните пропуски от обучението Ви и да получите ценни съвети от опитни преподаватели за техники за взимане на изпити. Можете да изберете дали да учите в малки групи, индивидуално с преподавател, или самостоятелно. Нашите специалисти са подготвили специализирано модулно обучение, с което да Ви гарантират сигурност и успешно представяне на изпитите. Необходимо минимално ниво на владеене на английски език: В2, проверете тук.

Желаете да можете да общувате свободно в лична и професионална среда, да водите преговори или да участвате в интервю за работа, да пишете доклади, да учите в учебно заведение? На това ниво ще затвърдите уменията си за самостоятелно представяне на английски език в различни ситуации. Подходящ за напреднали, препоръчително е да имате уменията на ниво А2: проверете Вашето ниво тук.

В1 - Необходимо Ви е да можете да се справяте с професионални ситуации, да общувате в динамична обстановка, по телефон, при представяне на продукт или проект? На това ниво ще добиете самостоятелност в общуването както за лични, така и за професионални нужди. Подходящ за напреднали, препоръчително е да имате уменията на ниво А2: проверете Вашето ниво тук.

А2 - Искате да систематизирате Вашия опит и да добиете възможност за общуване на ежедневно ниво, да се ориентирате при пътуване и да представите себе си и професията си в неформална или служебна обстановка? Подходящ за малко напреднали или обучавали се преди време.

А1 - Когато искате да започнете от начало и да натрупате бързо умения за общуване в ежедневни ситуации: в магазина, на улицата, на летището. Подходящ за абсолютно начинаещи, комуникативен подход.