Дигитални ресурси и приложения към книгата Информационни и комуникационни технологии  в обучението по английски език и работа в дигитална среда

Тук можете да намерите и споделите собствени разработки (методически, технологични) и материали, анализи на софтуер и т.н. Всички материали са безплатни и споделени с лиценз Creative Commons.