Site news

Picture of Anelly Kremenska
Държавен изпит по английски език
by Anelly Kremenska - Wednesday, 26 June 2019, 4:21 PM
 

Уважаеми колеги,

Информацията за държавния изпит по английски език е както следва:

  • СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ (СТАР ВАРИАНТ)

Юлска сесия – писмен изпит: 8.06.2018 г. от 8.00 ч. в 165 ауд. Ректорат.

Конспектът е достъпен в курса http://moodle.akremenska.eu/course/view.php?id=93

Успешно явяване,

Кременска